Quy trình chế tạo - lắp đặt và thử tải
 
1. Chèn các hệ thống đường sắt và hai bên ;
2. Chèn một hệ thống điện dọc và tủ điện chính ;
3. Lắp dầm hai vị trí trên đầu vào hộp dưới khẩu độ thực tế;
4. Chèn các hệ thống điện ngang và hộp điện trên trục kiểm soát chùm ;
5.Dùng cẩu tự hành để dầm cầu trục bánh xe cẩu hit đường chạy ;
6. ray cẩu Palant đặt trên dầm chính ;
7. Tháo điện cho hệ thống điện của ngang và thẳng đứng;
8. Chèn các đường điện từ nguồn đến các tủ điện và hộp điều khiển điện
9. Kiểm tra , hoàn chỉnh và đầy đủ chạy thử tải;
10. Tiến hành chạy thử có tải và không tải , cân bằng , đầy đủ kiểm tra vệ sinh chuẩn bị kiểm tra tải.