Ứng dụng cầu trục - cổng trục

Cầu Trục - Cổng Trục được dùng để thay thế con người trong việc nâng hạ và vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn trong các phân xưởng cơ khí, công nghiệp, xưởng sản xuất, nhà kho và các ngành công nghiệp khác. Bởi nó được thiết kế đặc biệt mang tính công nghiệp chuyên dùng.

                                     Nhà máy sản xuất bê tông ly tâm


                                    Nhà máy công nghiệp nặng


                                               Kho chứa thép